Produkty:

1) Manufakturní činnost ( kompletace, osazování, testování, balení) elektronických a jiných výrobků . Zaměstnáváme odborníky s více než 25let zkušenostmi s výrobou elektronických součástí pro významné světové společnosti. Vzhledem k umístění našich provozů a místním podmínkám jsme schopni vyrábět Vaše výrobky za výhodnějších cenových podmínek a formou kooperace Vám snížit výrobní cenu výrobků.

2) Logistika ( nákup, objednávání, import,clení, skladování,export) Máme znalosti a zkušenosti s mezinárodním obchodem s téměř všemi světadíly vyjma Afriky. Naši partneři v přepravě jsou schopni dopravit námi zhotovené výrobky téměř do všech částí Světa. Máme možnosti získat nové dodavatele vysoce kvalitních komponentů pro Vaše výrobky za výhodnějších podmínek a snížit Vám tak výrobní cenu Vašich výrobků.

3) Vývoj a zlepšování (naši výrobní manažeři spolupracují s našimi zákazníky na neustálém vývoji a zlepšování námi vyráběných součástí, testují nové postupy a metody a provádějí monitoring a statistické zhodnocení Vámi sledovaných veličin.
Copyright - Arantronic Enterprises